ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط نت افراز

 فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

 امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های نت افراز

 روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور

 پیشنهادات

پیشنهاد ها و انتقاد های شما

 گواهی نامه SSL

نصب، سفارش و تمدید گواهی نامه های SSL

 بازاریابی و کسب درآمد

امور مربوط به بازاریابی و کسب درآمد

 طراحی و توسعه

سوالات و مشاوره مربوط به طراحی وب سایت