ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط نت افراز

 امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های نت افراز

 فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

 روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

 پیشنهادات

پیشنهاد ها و انتقاد های شما

 گواهی نامه اس اس ال

مسایل مربوط به نصب، سفارش و تمدید گواهی نامه های اس اس ال

 بازاریابی و کسب درآمد

امور مربوط به بازاریابی و کسب درآمد

 طراحی و توسعه

سوالات و مشاوره مربوط به طراحی وب سایت