تغییر حجم آپلود فایل در پی اچ پی

به منظور تغییر حداکثر حجم آپلود از طریق برنامه پی اچ پی، می بایست مقادیر زیر در تنظیمات پی اچ پی تغییر داده شود:

upload_max_filesize
post_max_size


نکته مهم: امکان تغییر مقادیر مذکور از طریق کد برنامه پی اچ پی برنامه ها وجود دارد، بنابراین در صورتی که با اعمال این تنظیمات، تغییری در مقادیر مذکور لحاظ نگردد، این احتمال وجود دارد که مقادیر مذکور از طریق برنامه مجددا مقدار دهی شده باشد.


با توجه به تفاوت پیکر بندی برنامه پی اچ پی برای سرویس های استاندارد و حرفه ای برای تغییر مقادیر مذکور می بایست به روش زیر عمل نمایید:

سرویس های استاندارد
مقادیر زیر می بایست از طریق فایل

.user.ini

برای شاخه وب مورد نظر اعمال گردد:

 

upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 100M

 

در این مثال، میزان حداکثر حجم آپلود برابر با 100 مگابایت قرار داده شده است.


سرویس های حرفه ای
مقادیر زیر می بایست از طریق فایل

.htaccess

در شاخه مورد نظر اعمال گردد:

 

php_value upload_max_filesize 100M
php_value post_max_size 100M


در این مثال، میزان حداکثر حجم آپلود برابر با 100 مگابایت قرار داده شده است.


به منظور آشنایی با نحوه اعمال تغییرات مذکور می توانید از آموزش زیر استفاده نمایید:

آموزش اعمال تنظیمات فایل php.ini

  • میزان آپلود, حجم اپلود, حجم آپلود, اپلود در پی اچ پی, افزایش اپلود, افزایش آپلود, آپلود در پی اچ پی, upload_max_filesize, post_max_size, میزان اپلود, php ini
  • 10 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

تنظیمات پی اچ پی php.ini

با توجه به پیکربندی سرویس دهنده وب و برنامه پی اچ پی در سرورهای شرکت نت افراز، امکان اعمال...

نحوه تغییر مقدار max_input_vars

برای این منظور می بایست مقادیر زیر در تنظیمات پی اچ پی تغییر داده شود:max_input_vars نکته مهم:...

نحوه تغییر حداکثر حافظه در دسترس memory_limit

به منظور تغییر میزان حداکثر حافظه قابل دسترس برنامه پی اچ پی، می بایست مقدار زیر در تنظیمات پی اچ...

فعال کردن نمایش خطا در پی اچ پی display_errors

به منظور فعال یا غیر فعال کردن نمایش خطا در پی اچ پی، می بایست مقادر زیر در تنظیمات پی اچ پی...

چگونه می توانم محدودیت حجم آپلود را افزایش دهم؟

به منظور تغییر حداکثر حجم آپلود از طریق برنامه پی اچ پی، می بایست مقادیر زیر در تنظیمات پی اچ پی...