Viewing articles tagged 'display_errors'

 فعال کردن نمایش خطا در پی اچ پی display_errors

به منظور فعال یا غیر فعال کردن نمایش خطا در پی اچ پی، می بایست مقادر زیر در تنظیمات پی اچ پی...