مزایای استفاده از سرویس FTP برای آپلود/دانلود فایلها


مزایای آپلود فایل از طریق FTP در صورت استفاده از یک برنامه Client FTP مناسب مانند FileZilla یا CuteFTP به شرح زیر است:

۱. در صورتیکه هنگام آپلود یک فایل بزرگ از طریق FTP ارتباط شما با سرور قطع گردد، معمولا حجم آپلود شده از فایل بر روی سرور حفظ گردیده و در اتصال بعدی تنها نیاز به آپلود باقیمانده حجم فایل بر روی سرور بوده و نیازی به آپلود مجددا تمامی فایل بر روی سرور نمی باشد. این موضوع در مورد دانلود یک فایل از طریق FTP نیز برقرار است (همانند قابلیت از سرگیری دانلود ادامه یک فایل در برنامه های مدیریت فایل).

۲. امکان آپلود/دانلود یک شاخه و تمامی محتویات آن اعم از فایلها و زیر شاخه های آن شاخه با یک کلیک بر/از روی سرور وجود دارد. در این صورت شما می توانید همانند کپی کردن یک شاخه از یک درایو به درایو دیگر در سیستم خود، یک کپی از شاخه مورد نظر را از روی سیستم شخصی خود بر روی سرور قرار دهید یا بالعکس.

۳. نمایش سرعت آپلود/دانلود و حجم انتقال داده شده هر فایل و تخمین زمان باقیمانده برای آپلود/دانلود هر فایل همانند برنامه های مدیریت دانلود.

۴. عدم وجود محدودیت در سایز یک فایل آپلودی. آپلود فایل از روش های دیگر مانند بخش «مدیریت فایل» کنترل پنل هاست و بخش مدیریت برنامه های مدیریت محتوا از لحاظ سایز فایل محدودیت داشته و امکان آپلود فایلهای با سایز بسیار بزرگ از این بخش ها وجود ندارد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

راهنمای استفاده از برنامه ‌FileZilla برای آپلود فایل بر روی سرور

FileZilla یک نرم افزار قدرتمند و در عین حال رایگان برای ارسال و دریافت فایل از طریق FTP می باشد....