سرویس هاست اشتراکی دانلود

سرویس دانلود 1

سرویس دانلود 1
• 30 گیگابایت فضا
• 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

37,000 تومان
ماهانه
99,000 تومان
سه ماهه
179,000 تومان
شش ماهه
323,000 تومان
سالانه
سفارش دهید
سرویس دانلود 2

سرویس دانلود 2
• 70 گیگابایت فضا
• 5000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

72,000 تومان
ماهانه
194,000 تومان
سه ماهه
349,000 تومان
شش ماهه
629,000 تومان
سالانه
سفارش دهید
سرویس دانلود 3

سرویس دانلود 3
• 150 گیگابایت فضا
• 10000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

147,000 تومان
ماهانه
396,000 تومان
سه ماهه
714,000 تومان
شش ماهه
1,285,000 تومان
سالانه
سفارش دهید