سرویس هاست اشتراکی دانلود

سرویس دانلود 1

سرویس دانلود 1
• 30 گیگابایت فضا
• 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

41,000 تومان
ماهانه
109,000 تومان
سه ماهه
196,000 تومان
شش ماهه
355,000 تومان
سالانه
سفارش دهید
سرویس دانلود 2

سرویس دانلود 2
• 70 گیگابایت فضا
• 5000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

79,000 تومان
ماهانه
213,000 تومان
سه ماهه
384,000 تومان
شش ماهه
692,000 تومان
سالانه
سفارش دهید
سرویس دانلود 3

سرویس دانلود 3
• 150 گیگابایت فضا
• 10000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

162,000 تومان
ماهانه
435,000 تومان
سه ماهه
785,000 تومان
شش ماهه
1,410,000 تومان
سالانه
سفارش دهید