سرویس هاست اشتراکی ایران

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 1
سرویس میزبانی ایران 1
• 1 گیگابایت فضا
• 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

12,000 تومان
ماهانه
29,000 تومان
سه ماهه
55,000 تومان
شش ماهه
99,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 2
سرویس میزبانی ایران 2
• 2 گیگابایت فضا
• 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

20,000 تومان
ماهانه
55,000 تومان
سه ماهه
99,000 تومان
شش ماهه
175,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 3
سرویس میزبانی ایران 3
• 4 گیگابایت فضا
• 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

30,000 تومان
ماهانه
81,000 تومان
سه ماهه
145,000 تومان
شش ماهه
262,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 4
سرویس میزبانی ایران 4
• 6 گیگابایت فضا
• 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

40,000 تومان
ماهانه
108,000 تومان
سه ماهه
195,000 تومان
شش ماهه
349,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 5
سرویس میزبانی ایران 5
• 8 گیگابایت فضا
• 800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

50,000 تومان
ماهانه
135,000 تومان
سه ماهه
245,000 تومان
شش ماهه
439,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید