سرویس هاست اشتراکی استاندارد - فرانسه

سرویس برنزی +سرویس برنزی
• 15 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

30,000 تومان
ماهانه
82,000 تومان
سه ماهه
148,000 تومان
شش ماهه
268,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ایسرویس نقره ای
• 25 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

45,000 تومان
ماهانه
124,000 تومان
سه ماهه
245,000 تومان
شش ماهه
455,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی


سرویس طلایی
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

75,000 تومان
ماهانه
210,000 تومان
سه ماهه
385,000 تومان
شش ماهه
659,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید