سرویس هاست اشتراکی استاندارد - فرانسه

سرویس برنزی +سرویس برنزی
• 15 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

33,000 تومان
ماهانه
90,000 تومان
سه ماهه
163,000 تومان
شش ماهه
295,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ایسرویس نقره ای
• 25 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

49,000 تومان
ماهانه
136,000 تومان
سه ماهه
270,000 تومان
شش ماهه
523,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی


سرویس طلایی
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

82,000 تومان
ماهانه
231,000 تومان
سه ماهه
423,000 تومان
شش ماهه
749,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید