سرویس هاست اشتراکی حرفه ای - ایران

سرویس الماس - ایران • فضای هاست 50 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 15هزار

 • حداکثر حجم پایگاه داده 1 گیگابایت


سرویس الماس 2 - ایران • فضای هاست 65 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 25 هزار

 • حداکثر حجم پایگاه داده 1.5 گیگابایت


سرویس الماس 3 - ایران • فضای هاست 80 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 45 هزار

 • حداکثر حجم پایگاه داده 2 گیگابایت


سرویس الماس 4 - ایران • فضای هاست 100 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 100هزار

 • حداکثر حجم پایگاه داده 3 گیگابایت