سرویس هاست اشتراکی استاندارد - ایران

سرویس برنزی + - ایران



 • فضای هاست 15 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی 5 عدد

 • تعداد ساب دامنه 20 عدد

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 2 عدد

 • تعداد پارک دامنه 15 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 4000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 400 مگابایت


سرویس نقره ای - ایران



 • فضای هاست 25 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir/com (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی 100 عدد

 • تعداد ساب دامنه 100 عدد

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 5 عدد

 • تعداد پارک دامنه 20 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 5000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 500 مگابایت


سرویس طلایی - ایران



 • فضای هاست 50 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir/com (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 6000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت