سرویس هاست اشتراکی اقتصادی - فرانسه

سرویس E1 • فضای هاست 1.5 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی 1 عدد

 • تعداد ساب دامنه 5 عدد

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 5 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 2000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 200 مگابایت


سرویس E2 • فضای هاست 3 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 120 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی 2 عدد

 • تعداد ساب دامنه 10 عدد

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 10 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 3000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 300 مگابایت


سرویس برنزی (لایت) • فضای هاست 5 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی 5 عدد

 • تعداد ساب دامنه 20 عدد

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 2 عدد

 • تعداد پارک دامنه 15 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 4000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 400 مگابایت


سرویس نقره ای (لایت) • فضای هاست 8 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی 100 عدد

 • تعداد ساب دامنه 100 عدد

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 5 عدد

 • تعداد پارک دامنه 20 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 5000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 500 مگابایت


سرویس طلایی (لایت) • فضای هاست 12 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 6000 عدد

 • حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت