سرویس هاست اشتراکی اقتصادی - فرانسه

سرویس E1
سرویس E1
• 1.5 گیگابایت فضا
• 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

12,000 تومان
ماهانه
32,000 تومان
سه ماهه
60,000 تومان
شش ماهه
104,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس E2
سرویس E2
• 3 گیگابایت فضا
• 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

21,000 تومان
ماهانه
50,000 تومان
سه ماهه
93,000 تومان
شش ماهه
155,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس برنزی (لایت)سرویس برنزی
• 5 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

25,000 تومان
ماهانه
70,000 تومان
سه ماهه
119,000 تومان
شش ماهه
209,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ای (لایت)سرویس نقره ای
• 8 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

33,000 تومان
ماهانه
91,000 تومان
سه ماهه
164,000 تومان
شش ماهه
292,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی (لایت)


سرویس طلایی
• 12 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

57,000 تومان
ماهانه
159,000 تومان
سه ماهه
285,000 تومان
شش ماهه
515,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید