خارج از دسترس

با توجه به اتمام موجودی، در حال حاضر این سفارش خارج از دسترس می باشد و سفارش های ارسال شده برای این آیتم تا هنگامی که این سرویس در دسترس قرار بگیرید به حالت معلق در می آیند، برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید یا کانال تلگرام شرکت نت افراز را دنبال نمایید.
افزایش موجودی سرویس ها در کانال تلگرام شرکت با آدرس telegram.me/netafraz اطلاع رسانی می گردد

« بازگشت به عقب و تلاش مجدد