سرویس هاست اشتراکی اقتصادی - ایران

سرویس E1 - ایران
سرویس E1
• 1.5 گیگابایت فضا
• 160 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس E2 - ایران
سرویس E2
• 3 گیگابایت فضا
• 240 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس برنزی (لایت) - ایرانسرویس برنزی
• 5 گیگابایت فضا
• 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس نقره ای (لایت) - ایرانسرویس نقره ای
• 8 گیگابایت فضا
• 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس طلایی (لایت) - ایران


سرویس طلایی
• 12 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود