سرویس هاست اشتراکی اقتصادی - فرانسه

سرویس E1
سرویس E1
• 1.5 گیگابایت فضا
• 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

11,000 تومان
ماهانه
29,000 تومان
سه ماهه
56,000 تومان
شش ماهه
95,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس E2
سرویس E2
• 3 گیگابایت فضا
• 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

19,000 تومان
ماهانه
46,000 تومان
سه ماهه
85,000 تومان
شش ماهه
141,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس برنزی (لایت)سرویس برنزی
• 5 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

23,000 تومان
ماهانه
64,000 تومان
سه ماهه
105,000 تومان
شش ماهه
185,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ای (لایت)سرویس نقره ای
• 8 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

30,000 تومان
ماهانه
83,000 تومان
سه ماهه
149,000 تومان
شش ماهه
265,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی (لایت)


سرویس طلایی
• 12 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

52,000 تومان
ماهانه
145,000 تومان
سه ماهه
259,000 تومان
شش ماهه
469,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید