سرویس هاست اشتراکی اقتصادی - فرانسه

سرویس E1
سرویس E1
• 1.5 گیگابایت فضا
• 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس E2
سرویس E2
• 3 گیگابایت فضا
• 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس برنزی (لایت)سرویس برنزی
• 5 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

48,000 تومان
سه ماهه
79,000 تومان
شش ماهه
139,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ای (لایت)سرویس نقره ای
• 8 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

62,000 تومان
سه ماهه
112,000 تومان
شش ماهه
199,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی (لایت)


سرویس طلایی
• 12 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

39,000 تومان
ماهانه
108,000 تومان
سه ماهه
195,000 تومان
شش ماهه
349,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید