سرویس هاست اشتراکی استاندارد - فرانسه

سرویس E1
سرویس E1
• 1.5 گیگابایت فضا
• 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس E2
سرویس E2
• 3 گیگابایت فضا
• 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس برنزی +سرویس برنزی
• 15 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

42,000 تومان
سه ماهه
62,000 تومان
شش ماهه
119,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ایسرویس نقره ای
• 25 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

59,000 تومان
سه ماهه
105,000 تومان
شش ماهه
185,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی


سرویس طلایی
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

37,000 تومان
ماهانه
102,000 تومان
سه ماهه
185,000 تومان
شش ماهه
315,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید