سرویس هاستینگ

سرویس برنزیسرویس برنزی
• 15 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

22,000 تومان
سه ماهه
35,000 تومان
شش ماهه
63,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ایسرویس نقره ای
• 25 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

39,000 تومان
سه ماهه
69,000 تومان
شش ماهه
105,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی


سرویس طلایی
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

25,000 تومان
ماهانه
69,000 تومان
سه ماهه
115,000 تومان
شش ماهه
159,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 1
سرویس میزبانی ایران 1
• 1 گیگابایت فضا
• 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 2
سرویس میزبانی ایران 2
• 2 گیگابایت فضا
• 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 3
سرویس میزبانی ایران 3
• 4 گیگابایت فضا
• 60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس الماس -319 موجود است


سرویس الماس
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

سرویس الماس 2 -40 موجود است

2 سرویس الماس
• 80 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود