اختلال در دسترسی به وب سایت ها از طریق بستر https

با احترام، متاسفانه دسترسی برخی از وب سایت ها  طریق بستر  https از شبکه داخل کشور با مشکل مواجه شده است، طی پیگیری های انجام شده مشکل مذکور مربوط به شبکه زیرساخت و یا الگوریتم فیلترینگ شبکه ... بیشتر »

1398/09/05
ارائه سرویس های جدید ایران به زودی

با احترام، پیرو درخواست های فراوان کاربران در خصوص ارائه سرویس های میزانی ایران با تنوع بیشتر، شرکت نت افراز در حال آماده سازی بستر مناسب در افزایش ظرفیت سرویس های میزبانی ایران این شرکت می ... بیشتر »

1398/09/04
اطلاعیه: استفاده از سرویس ابری آروان

با احترام، ضمن تشکر فراوان از تیم شبکه ابری آروان که طی قطعی اینترنت نهایت تلاش خود را جهت فراهم کردن امکان دسترسی وب سایت های این شرکت به سرویس های خارج از ایران انجام دادند، لازم به ذکر است ... بیشتر »

1398/09/03
اطلاعیه در مورد قطعی اخیر اینترنت

با احترام، متاسفانه  قطعی اینترنت طی هفته گذشته باعث بروز مشکلات و عدم دسترسی کاربران داخل کشوربه سرویس های خارج از ایران شرکت نت افراز شد، ما در شرکت نت افراز متوجه مشکلات پیش امده برای ... بیشتر »

1398/09/03
عدم دسترسی برای سرویس های خارج از ایران

با احترام، پیرو قطع کامل اینترنت و عدم امکان ارتباط شبکه داخل کشور با اینترنت بین المللی متاسفانه امکان دسترسی سرویس هایی که بر روی سرورهای خارج از ایران میزبانی می گردند از شبکه داخل قطع شده ... بیشتر »

1398/08/30