1394/12/29 02:51 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سال جدید

با توجه به قوانین مالیاتی تصویب شده، شرکت نت افراز نیز ملزم به دریافت مالیات ارزش افزوده شده است، بنابراین مطابق با قوانین مالیاتی فعلی، از ابتدای سال جدید (1395) مقدار 9 درصد مالیات ارزش افزوده، ... بیشتر »