1394/12/05 15:22 بروز مشکل در سامانه ثبت دامین های آی ار - ایرنیک

در پی بروز مشکل در سامانه ثبت دامین آی آر - ایرنیک و بروز اختلال در یکی از سرورهای نام دامنه سیستم مذکور، این امر باعث از دسترس خارج شدن دامین های آی آر از برخی شبکه شده است.مشکلات پیش آمده همچنین ... بیشتر »