1394/10/30 11:40 عدم امکان ارایه پنل "سی پنل"

با توجه به مکاتبات انجام شده با بخش فروش وب سایت "سی پنل" به نظر میرسد که حتی در شرایط جدید و لغو برخی تحریم ها، متاسفانه امکان استفاده کاربران ایرانی از سرویس مذکور همچنان مقدور نمی باشد.پاسخ ... بیشتر »