با توجه به قوانین مالیاتی تصویب شده، شرکت نت افراز نیز ملزم به دریافت مالیات ارزش افزوده شده است،
بنابراین مطابق با قوانین مالیاتی فعلی، از ابتدای سال جدید (1395) مقدار 9 درصد مالیات ارزش افزوده، به قیمت های سرویس های ارایه شده اضافه می گردد.

1394/12/29

« برگشت